Information vedrørende test af handicaphjælpere for COVID-19!

Vi, i Din Hjælperordning, oplever til stadighed, at vores medarbejdere kan have problemer med at blive testet på trods af symptomer på COVID-19 og på trods af Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Som arbejdsgiver i branchen har vi nu fået mulighed for, at indstille vores medarbejdere til at blive testet. Det kan vi gøre ved at bruge en Arbejdsgivererklæring, som denne: KLIK HER

Herefter vil Den Regionale COVID-19 Vurderingsenhed (KLIK HER) afgøre om medarbejderen kan blive testet, bl.a. vil de vurdere, om en hurtig raskmelding er nødvendig.

Hvis der er behov for tests af nogle af jer, skal I derfor kontakte Pernille på tlf. 2574 8384, og hun kan tage stilling til, om det vil være hensigtsmæssigt at bruge Arbejdsgivererklæringen. I denne tid er det generelt meget vigtigt, at du som hjælper kontakter Pernille, hvis du har symptomer på COVID-19. Vi registrerer sygdom og karantæne, og det er derfor også meget vigtigt, at du også kontakter Pernille, når du føler dig rask nok til at arbejde igen.

 

Kærlige hilsner

Pernille Skov og Team i Din Hjælperordning

 

Blanket for arbejdsgivererklæring til test af medarbejder, der varetager kritisk funktion på sundheds- og ældreområdet, eller i indsatser for særligt sårbare grupper på socialområdet