DHOpixel

Overenskomst

Hvis du er ansat som handicaphjælper hos os i Din Hjælperordning, er du dækket af BPA-handicaphjælper-overenskomsten mellem FOA og Dansk Erhverv Arbejdsgiver. På denne måde er du som hjælper sikret ordnede løn- og arbejdsforhold. 

Det betyder helt konkret, at du:

  • Har mulighed for at arbejde i vagter af 24-timers varighed – helt lovligt 
  • Får en fastsat løn, som stiger efter 3 års anciennitet 
  • Får tillæg ved arbejde om aftenen, natten, i weekender og på helligdage 
  • Får 13 % arbejdsgiverbetalt pension efter 5 måneders anciennitet 
  • Kan afholde barnets 1. og 2. sygedag, samt 2 børneomsorgsdage årligt 
  • Kan få løn under barsel og forældre-/graviditetsorlov 
  • Kan få løn under sygdom 
  • Får mulighed for seniorordning 
  • Får et tillæg ved Forbliven i tjeneste og et tillæg for Akut tilkald

 

Overenskomsten kan downloades her: