DHOpixel

Samarbejdspartnere

Her i Din Hjælperordning etablerer vi hjertens gerne samarbejder med andre ildsjæle. Ildsjæle, i form af mennesker med væsentlige budskaber på hjerte, foreninger eller virksomheder. Ildsjæle, der alle supplerer os i at støtte vores borgere, i at skabe og manifestere det liv de ønsker at leve – både i fht. rettigheder, arbejdslederansvar og drømme.

 

Samarbejdspartnere medskaber også fagligt til vores stærke fællesskab

I fællesskab med BHG intensiverer vi kræfterne i indsatsen om at skabe positiv forandring for vores borgere i deres BPA-ordninger. Vi har fokus rettet mod ’Det levede liv’ og de konkrete betingelser hos den enkelte BPA bruger og dennes hjælpere.

Bruger- & Hjælpergruppen (BHG), er en faglig og social gruppe, der er sat i verden for at bidrage til at sikre brugernes sociale rettigheder samt bidrage til at skabe det bedst mulige samarbejde mellem bruger, hjælpere og de offentlige myndigheder. BHG er upolitiske og uafhængige af offentlige instanser, og hører naturligt til på brugernes og hjælpernes banehalvdel.
Bestyrelsen i BHG består af både brugere og hjælpere og er alle behjælpelige med at besvare spørgsmål omkring den gældende lovgivning inden for BPA-hjælperordninger, ledsageordningen og merudgifter efter § 100. To af bestyrelsens medlemmer fungerer som bisiddere i forbindelse med behovsafklaring, ansøgninger, samt i dialoger med kommunale og andre myndigheder.

Fællesskabet imellem den enkelte borger, DHO (Din Hjælperordning) og BHG – er en stærk platform at samarbejde fra. Igennem årene, er vi rykket ud sammen til akutte, svære konfliktfyldte sagsbehandlingsmøder i kommuner, for og med vores borgere.I mange situationer er det i fællesskab lykkes, at få vendt og landet sagsbehandlingsprocessen i en mere konstruktive respektfuld og dialog.

”Fordi jeg holder af dig, vil jeg fraråde dig at gå ind i branchen, men fordi jeg kender branchen, vil jeg bede dig om at gå ind i den”. ”Sådan sagde Ingrid engang til mig”, siger Lasse, når han bliver spurgt ind til, hvilken forandring han ønsker se ske i branchen.

Denne opfordring udtrykkes i et interview med os (bragt i magasinet Brugeren 2018), som handler om hvorfor vi har etableret fællesskabet.

Bl.a. slår Ingrid fast: ”Så når vi nu fordyber vores samarbejde i et fællesskab, er det også vores udtryk, for, at ’nok er nok’ nu. Og at vi ønsker at intensivere og forøge vores kræfter ved at forene dem, i indsatsen om at skabe positiv forandring for vores borgere i deres BPA-ordninger.”

 

I fællesskabet kan du også være med til at sætte spot på – og præge de ting vi arbejder for.

Via vores Facebook fællesskab

kan du opleve mere fra vores liv og fællesskab i DHO.
Her udveksler vi med borgere og hjælpere, om væsentlige og menneskelige beslutninger og temaer. Desuden giver vi fri taletid til dem i og omkring fællesskabet, der har noget på hjerte.

Vi vil p….gerne passe på vores hjælpere, for ellers kan de ikke være der for borgerne!

Det ER helt enkelt.

Derfor sikrer vi vores faste hjælpere pensionsordning og sundhedsforsikring som er dækket i BPA Pension. BPA-Pension er unikt i markedet og giver dig som hjælper mere til dig selv, både i forbindelse med sygdom, ved invaliditet og på opsparing.

 • Pensionsordningen skaber større sikkerhed og hjælp ved sygdom og invaliditet
 • Du sammensætter selv din løsning og betaler kun for det, du har brug for
 • Ingen helbredsoplysninger ved start
 • Du vælger selv dine behandlere i sundhedsforsikringen
 • Du kan få udbetaling allerede efter 3 måneders sygemelding, ved et midlertidigt tab af erhvervsevne.

Læs videre her om de fordele du opnår

Ligesom du også altid kan ringe direkte til Lars i BPA-Pension.dk på 2090 4302, hvis du har spørgsmål.

Kh! DHO

 

Psst!

Fik vi sagt, at vi nu samarbejder med alle følgende kommuner?

 • Brøndby
 • Favrskov
 • Fredericia
 • Gentofte
 • Hedensted
 • Horsens
 • Hvidovre
 • Kerteminde
 • Kolding
 • København
 • Odense
 • Ringsted
 • Roskilde
 • Silkeborg
 • Slagelse
 • Tårnby
 • Vejle
 • Århus