DHOpixel

Overenskomst med FOA

DHO har indgået en overenskomst med FOA. Du kan downloade hele folderen “BPA-handicaphjælper-overenskomst” som pdf-fil herunder.

Her kan du bl.a. læse om:

 • ANSÆTTELSESFORHOLD
 • UDDANNELSESFORHOLD
 • LØN OG LØNUDBETALING
 • PENSION
 • SENIORORDNING
 • ARBEJDSTID
 • AFTEN-/NATTJENESTE
 • WEEKENDTJENESTE
 • LEDSAGELSE VED FERIE, INDLÆGGELSE, KONFERENCER M.V
 • FERIE
 • FERIEFRIDAGE
 • SYGDOM

Og mange andre relevante emner for dig som handicaphjælper.