DHOpixel

Mai Novak

– Miniportræt

”Hvad bruger du din fritid på?”:
Handicapidræt (såsom svømning og fys), mine to missere og frivilligt arbejde i bestyrelsen for PTU og som frivillig bisidder.

”Hvad vil du kæmpe for til enhver tid – både i og uden for DHO-fællesskabet?”:
Det gælder både for inde og ude af DHO-fællesskabet, men bedre forhold for og mere accept af handicappede, så man eksempelvis ikke bliver råbt af på gaden.

”Hvorfor har du valgt DHO som firma?”:
Jeg er både borger i DHO, og arbejder frivilligt. Her oplever jeg mere nærvær i forhold til de andre hjælperordningsfirmaer, og man bliver set på som mennesker med de ressourcer, man har. Vi kan også arbejde sammen på kryds og tværs af hinanden.

”Hvad er dit bedste selvforkælelsestip?”:
Jeg shopper meget. Men det giver mig også noget at lave noget frivilligt arbejde. Og så er der bare ikke noget bedre end at nusse med sine katte.

”Hvilke værdier er vigtige for dig i livet (og hvorfor)?”:
Respekt for andres forskelligheder og medmenneskelighed. Vi holder igen med det materialistiske syn på (handicappede) mennesker, men i stedet fokuserer på de menneskelige værdier. Og så er humor vigtigt!

”Hvad er dit bedste råd du har fået i livet?”:
At man skal have mod på livet og prøve grænser af. Men man skal også huske at sætte grænser og sige stop.