DHOpixel

Godkendt af Socialtilsynet!

Din BPA-ordning – dit liv!

Din Hjælperordning – en gensidig tillidserklæring – en ærlig og ligeværdig relation!

Hver dag udvikler vi vores virksomhed ud fra visionen om at støtte dig i at skabe det liv, du ønsker at leve med et handicap. Mere specifikt handler det om, igennem støtte, råd og vejledning samt administrativ aflastning, at skabe vilkår for, at du som arbejdsleder har styr på arbejdslederansvarets muligheder, udfordringer og forpligtigelser, og deraf opnår tryghed, frihed og et velfungerende liv. 

Vi administrerer BPA-ordninger og assisterer dig, ved at udføre lønudbetalinger, ATP- og pensionsindbetalinger samt forsikring af dine medarbejdere. Ved at reducere din administrative byrde, øges din frihed til at leve dit liv. Og sikre dine hjælpere – og dig selv – et trygt og professionelt arbejdsklima!

Hvis du fornemmer at netop vi, kan støtte dig..

Og du ønsker at tage en fortrolig snak med os – gratis og uforpligtende – så bare ring efter os her.

Indtal på telefonsvareren, hvis vi ikke lige tager den, så kontakter vi dig efterfølgende.

I BPA-ordningen aflaster vi dig som arbejdsleder i forhold til de juridiske og retslige arbejdsgiverforpligtelser, og vi står klar til at hjælpe dig med alle øvrige arbejdslederproblemstillinger, du ønsker støtte til. Dette, uanset om det er hjælp til vagtplaner, rekruttering af hjælpere, vikarservice, rådgivning og vejledning i fx APV eller afholdelse af MUS med hjælpere.

Vi støtter op om din selvstændighed. Vi tror på, at man kan leve det liv, som man ønsker, selvom man har nogle begrænsninger.

Vi prioriterer fx at have vores egen hus-terapeut, der superviserer og støtter dig og dine hjælpere. Derudover ydes der løbende juridisk og ledelsesmæssig vejledning til dig som arbejdsleder. Blandt andet udbyder vi arbejdslederkurser, der sikrer, at du ved præcis hvilke regler og ansvar, der skal udleves af den gode arbejdsleder. Det skaber tryghed og frihed. Vi har udviklet vores egen kriseplan til dig og dine hjælpere, og vi tilbyder førstehjælpskurser – begge dele for at sikre konkret og nær adgang til omsorg og hjælp.

Vi erfarer, at alle har behov for at bidrage og at kunne være noget for andre!  

Dette kommer til udtryk via vores arrangementer og via debatterne, vi har online på vores YouTube kanal, vores facebookside og i vores facebookgruppe ’Livet omkring BPA’.

Følg med os her om din BPA ordning!

Website

LinkedIn

Facebooksside

Facebookgruppen Livet omkring BPA

YouTube kanal

 

Vi har mod på mennesket!

Ind i mellem er det naturligt, at vi har fortrolige samtaler med dig om det, som fylder – menneske til menneske. Og vi støtter dig i at se og skabe muligheder, hvor du oplever, der ingen er.

”Din Hjælperordning er ikke bare et bureau, der laver lønregnskaber og yder vikardækning. Din Hjælperordning er et bureau, der helhjertet støtter op om borger og hjælper i situationer, der kan være svære at håndtere. De støtter også op, hvis man ønsker at skubbe til grænserne. I Din Hjælperordning kan man leve det liv, man altid har drømt om. Det er kun fantasien, der sætter grænser.”

Mikkel H. Lund

Samarbejdet – os alle imellem

Din Hjælperordning bygger på et solidt og bæredygtigt fundament. Igennem årene er det lykkedes at vende komplicerede og konfliktfyldte forløb, til konstruktive løsninger, i et samarbejde mellem vores borgere og kommuner. Det bidrager til, at du som borger kan føle dig tryg ved sagsbehandlingen og retssikkerheden.

Det er lykkedes os fordi, at ..

Vi er uddannede og erfarne indenfor offentlig forvaltning, økonomi, jura og ledelse samt specifik ledelse af BPA-ordninger over hele landet. Vi er specialiseret i BPA-ordninger, da vi har arbejdet med hjælperordningerne længe før indførelsen af SEL §95 og §96. Vores fokus på retspolitisk troværdighed betyder, at vi har overenskomst med FOA og naturligvis har Socialstyrelsens godkendelse!

Din Hjælperordning – Sammen om at sikre ligeværdige liv!

Skal vi hjælpe dig med din BPA ordning?

Hvis du kunne tænke dig at vide mere om en BPA ordning hos DHO, så kontakt os på telefon: +45 25 76 83 84 . Så tager vi en snak om dine behov og ønsker i et samarbejde. Hvis du hellere vil skrive, kan du gøre det til dho@dho.dk . Vi glæder os til at høre fra dig!

Er du blot interesseret i at læse mere omkring regler eller lignende i din BPA ordning, kan du gøre det her .