DHOpixel

BPA-Ordning

Administration af BPA-ordning

Vi støtter og hjælper dig

 

DHO hjælper mennesker med handicap og deres pårørende med at forstå og administrere BPA-Ordningen med fokus på dig og dit liv

 

 

Hvad er BPA-ordningen

Din Hjælperordning hjælper mennesker med handicap og deres pårørende med at administrere BPA-ordningen

BPA-ordningen er en ordning, der har til formål at yde hjælp i dagligdagen til mennesker med et handicap. Ordningen gør, at man kan have sin egen personlige hjælper til at hjælpe sig i hverdagen.

BPA står for ”Borgerstyret Personlig Assistance” og netop disse tre ord er meget vigtige i vores optik. For at vi kan sikre et menneske med et handicap at kunne leve så frit og selvstændigt som muligt er det nemlig vigtigt med en assistance i hverdagen, som er både borgerstyret og personlig.

Hvordan hjælper vi med BPA-ordningen?

Hjælpen skal være borgerstyret, fordi det er borgeren, der er omdrejningspunktet! Borgeren skal selv have ret til at bestemme over sit eget liv, og er derfor også hovedpersonen bag ordningen – hjælpen er til for borgeren og ikke omvendt! Derudover er det vigtigt for os, at hjælpen er personlig. Den skal være personlig, fordi der ikke findes to mennesker, der er ens. Alle individer har brug for forskellig hjælp, og det skal der selvfølgelig være plads til. Her er kemien mellem borger og hjælper også utrolig vigtig for at hjælpen fungerer for begge parter i hverdagen.

 

“Uden min BPA-ordning, ville jeg slet ikke kunne gøre det, jeg kan.”

Vær med i vores Facebook fællesskab: Livet omkring BPA

Fortæl os meget gerne hvordan du ønsker dig, at din BPA-ordning
blev administreret.

Sådan hjælper vi dig med BPA-Ordningen

Vi er uddannede og erfarne indenfor offentlig forvaltning, økonomi, jura og ledelse samt specifik ledelse af BPA-ordninger over hele landet

I Din Hjælperordning har vi mange års erfaring med BPA-ordninger. Desværre oplevede vi, at der ofte er meget fokus på numre og paragraffer i denne branche, og nogle steder bliver man som borger eller hjælper bare et nummer i rækken. Det er bestemt ikke meningen efter vores optik, og derfor opstod Din Hjælperordning (DHO). Hver enkelt borger og hjælper har brug for at blive set og hørt, og det er vores fineste opgave som arbejdsgiver.

Hvilke opgaver hjælper vi med?

Vi vil med glæde, og naturligvis på dine præmisser, hjælpe dig med eksempelvis følgende opgaver: P-møder, vagtplanlægning, vikardækning, MUS, APV, rekruttering og oplæring, afskedigelse, sparring og supervision af dit team og meget mere.

Vi tager os meget gerne 100% af andre opgaver, som du slet ikke behøver at tænke på – eksempelvis: Kontrakter og opsigelser, forsikringer, indbetalinger til skat, FerieKonto, ATP, AER, udbetaling af løn og pension til dine medarbejdere, barsel og sygdom og meget mere.

Har du overvejet at ansøge om en BPA-ordning, så kontakt os – vi hjælper dig meget gerne igennem processen.

Hvis du allerede har fået bevilget en BPA-ordning, og har overvejet at lade os administrere arbejdsgiver-rollen, så kontakt os – så kommer vi gerne forbi dig til en snak om, hvem du er, hvem vi er, og om vi skal indlede et samarbejde.

Vi administrerer BPA-ordninger og hjælperordninger.

Ønsker du at høre mere?

Ring og få en uforpligtende snak

BPA-ordning regler

Reglerne om borgerstyret personlig assistance, BPA, efter Servicelovens § 95 og § 96

Populært opdeles BPA-ordningen i den store (§96) og den lille (§95) BPA-ordning. Den store BPA-ordning er i modsætning til den lille BPA-ordning en såkaldt “Samleparagraf”, som integrerer ydelser bevilget fra forskellige paragraffer i Serviceloven og Sundhedslovsydelser herunder respiratorisk overvågning etc. I modsætning hertil er den lille BPA-ordning alene § 83 men suppleres ofte med 15 timers ledsagelse pr. måned ved siden af. Den retmæssige benævnelse for den de lille BPA-ordning er ”kontant tilskud”.

Hvordan løfter vi opgaven?

Hos Din Hjælperordning ville vi dog ønske, at der, i stedet for paragraffer og kassetænkning, var mere fokus på det enkelte menneske i arbejdslederrollen. En forudsætning for at kunne få bevilget en BPA-ordning er, at man skal kunne løfte opgaven som Arbejdsleder – og hvad betyder det så? Det betyder helt konkret, at man skal kunne være den daglige leder for et team af hjælpere. Denne opgave er utrolig vigtig og spændende, men det er også udfordrende og krævende at være daglig leder. Denne opgave løftes lettest i praksis ved at have adgang til mest mulig faglig sparring og erfaringer. Det er nemlig de færreste, som, fra dag ét med en BPA-ordning, har fuldt overblik over eksempelvis personalehåndtering, arbejdsmiljølovgivning og kommunens krav og forventninger. Det store problem og roden til meget bekymring er her, at man jo ofte ikke er har viden om det man ikke ved. Det kan være en meget stor mundfuld for nogle at sætte sig ind i alt dette, og derfor afholder vi også Arbejdslederkurser, som forhåbentlig kan hjælpe fremtidens BPA-arbejdsledere godt i gang.

“Det handler meget om, hvem man stoler på – det er jo mit liv, som jeg lægger i hænderne på andre.”

Vær med i vores fællesskab!

Hele vejen rundt om mennesket – hele vejen rundt om dig!

Ja tak! Jeg vil gerne tale med jer om mulighederne i at leve det liv, jeg ønsker, via en BPA-administration hos jer.

Din HjælperOrdning

I DHO ønsker vi, at alle mennesker kan opnå størst muligt ansvar og frihed i egen tilværelse uanset handicap.

Det arbejder vi for ved at tilbyde at administrere BPA-ordninger og andre hjælpeordninger for mennesker med handicaps.

Din Hjælperordning er ikke bare et bureau, der laver lønregnskaber og yder vikardækning.
Din Hjælperordning er et bureau, der helhjertet støtter op om borger og hjælper i situationer, der kan være svære at håndtere.

Mikkel H. Lund

Fyrtårn, saglighed og medmenneskelighed,
får jeg lyst til at sige, når du spørger mig, hvorfor jeg valgte Din Hjælperordning.

Her har de plads til det hele liv, og de dikterer dig ikke. De ved, at det er DIT LIV – der skal leves!

De viser dig, at fælleskab og solidaritet er en mulighed. Dét fællesskab er nu mit bagland, som et menneske med et handicap.

Jens Lund

Jeg er borger i DHO. Og når jeg er her hos Din Hjælperordning, er det fordi jeg oplever mere nærvær i forhold til andre hjælperordningsfirmaer jeg var i.
Her bliver jeg set på som et menneske med de ressourcer, jeg har.

Mai Novak